หน้าแรก    เกี่ยวกับสมาคม    ข่าวสาร    บทความ    รวมรูปภาพ    คลิปวีดีโอต่างๆ    เว็บบอร์ด    ติดต่อเรา 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 05/08/2013
ปรับปรุง 13/06/2024
สถิติผู้เข้าชม 1,570,971
Page Views 1,709,289
 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 
« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 2020 IBSA Blind Football Asian Championships ณ เมืองโคชิ ประเทศอินเดีย

คำสั่ง สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ที่ 10 / 2565

เรื่อง  แต่งตั้งคณะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย

เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขัน

รายการ 2020 IBSA Blind Football Asian Championships

ณ เมืองโคชิ ประเทศอินเดีย

*******************************

 

1.ตามที่ คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ฝึกสอนและนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย ชุดชิงแชมป์เอเชีย ได้ดำเนินการคัดเลือกตัวผู้ฝึกสอนและนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย เพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 2020 IBSA Blind Football Asian Championships ณ เมืองโคชิ ประเทศอินเดีย นั้น

2.เพื่อให้การเตรียมทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย ในการเก็บบำรุงตัวและเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 2020 IBSA Blind Football Asian Championships เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ฝึกสอน ดังต่อไปนี้

2.1  Mr.Ricado Martin Demonte                  หัวหน้าผู้ฝึกสอน

2.2  Mr.German Alberto Marquez                ผู้ฝึกสอน

2.3  ดร.นพพร             เอกสาตรา                 ผู้ฝึกสอน

2.4  นายชัยพร             สนิทวงศ์ ณ อยุธยา       ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยเหลือนักกีฬา

2.5  นายประจักษ์          ฤทธิ์นุช                     ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยเหลือนักกีฬา

2.6  ดาบตำรวจวรสัณห์   พันธ์สวัสดิ์                 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยเหลือนักกีฬา

2.7  นายธนพล              ผลเทียน                  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยเหลือนักกีฬา

2.8  นายวิทยา              คล้อยตาม                 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยเหลือนักกีฬา

2.9  นายคฤหัสห์          สันกลาง                   ผู้ช่วยเหลือนักกีฬา (นักกายภาพ)

3.ให้ หัวหน้าผู้ฝึกสอน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

3.1 กำหนดกลยุทธ์เพื่อใช้ในการแข่งขัน

3.2 กำหนดตาราง กิจกรรม เพื่อการฝึกซ้อม ให้ครอบคลุมในด้าน ทักษะขั้นพื้นฐาน(BASIC) ทักษะขั้นสูง (SKILL) ของนักกีฬารายบุคคลและตำแหน่ง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อใช้ในการแข่งขัน

3.3 กำหนดตาราง กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย(FITNESS) และจิตใจ(SPORT PHYCOLOGY)  ของนักกีฬารายบุคคลและตำแหน่ง ให้สอดคล้องกับทักษะขั้นพื้นฐาน    ขั้นสูง ของนักกีฬารายบุคคลและตำแหน่ง ให้มีความพร้อมด้านสมรรถภาพทางกายและจิตใจ เพื่อการรองรับตารางการฝึกซ้อมและกลยุทธ์เพื่อใช้ในการแข่งขัน

3.4 กำหนดแนวทางการคัดเลือกนักกีฬา  วิธีการเก็บตัวนักกีฬา ระเบียบ ข้อปฏิบัติของผู้ฝึกสอนและนักกีฬา

3.5 พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการเก็บบำรุงตัว ปรับเปลี่ยนนักกีฬาในระหว่างการเก็บบำรุงตัว และเสนอรายชื่อนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 2020 IBSA Blind Football Asian Championships ตามกำหนดการส่งรายชื่อนักกีฬา (Entry Form by Name)

3.6 จัดการงบประมาณ และเอกสารด้านการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับตามที่ได้รับจัดสรรจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย

3.7 กำกับ ควบคุม ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ให้ปฏิบัติหน้าที่และทำการฝึกซ้อมให้เป็นไปตามตารางการฝึกซ้อมที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนกำหนด

3.8 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอน ประเมินผลการฝึกซ้อมของนักกีฬาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง เหมาะสมกับกลยุทธ์เพื่อใช้ในการแข่งขัน

3.9 ควบคุม กำกับ ดูแลความประพฤติของนักกีฬา หากพบนักกีฬาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ หรือข้อบังคับ ตามที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนกำหนดและผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ กีฬาฟุตบอล 5 คน และประกาศโดยสมาคมฯ  หรือไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างของนักกีฬาที่ดี ให้ว่ากล่าวตักเตือนในขั้นต้น และรายงานคณะอนุกรรมการฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3.10 ในกรณีมีผู้ฝึกสอน นักกีฬา กระทำผิดซ้ำ หลังจากที่ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกระทำผิด ระเบียบ ข้อบังคับ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง ให้รายงาน คณะอนุกรรมการฯ กีฬาฟุตบอล 5 คน เพื่อพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วน ต่อไป

3.11 รายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะอนุกรรมการฯ กีฬาฟุตบอล 5 คน เพื่อทราบและพิจารณาเสนอรายงานเข้าที่ประชุมประจำเดือน คณะอนุกรรมการฯ กีฬาฟุตบอล 5 คน ในด้านการเก็บบำรุงตัว การปรับตารางการฝึกซ้อมแตกต่างจากที่เคยเสนอไว้ ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

3.12 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฯ กีฬาฟุตบอล 5 คน ในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บบำรุงตัวนักกีฬาและเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อรายงานและชี้แจงและข้อเสนอแนะในประเด็นที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯมีข้อซักถาม

3.13 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเก็บบำรุงตัว และเข้าร่วมการแข่งขันตามที่คณะอนุกรรมการฯ กีฬาฟุตบอล 5 คน หรือสมาคมฯ มอบหมาย

4.ให้ ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และ ผู้ช่วยเหลือนักกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

4.1 ปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนตามที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนมอบหมาย

4.2 ควบคุมนักกีฬาให้ทำการฝึกซ้อมเป็นไปตามกำหนดตาราง กิจกรรมเพื่อการฝึกซ้อม ให้บรรลุเป้าหมายของการฝึกซ้อมตามที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนกำหนด

4.3 ควบคุม กำกับ ดูแลความประพฤติของนักกีฬา หากพบนักกีฬาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ หรือข้อบังคับ ตามที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนกำหนดและผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ กีฬาฟุตบอล 5 คน และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และประกาศโดยสมาคมฯ  หรือไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างของนักกีฬาที่ดี ให้ว่ากล่าวตักเตือนในขั้นต้น และรายงานหัวหน้าฝึกสอนทราบโดยทันที

4.4 รวบรวม ตรวจสอบเอกสารด้านการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับตามที่ได้รับจัดสรรจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย

4.5 เสนอแนะความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเก็บบำรุงตัว และเข้าร่วมการแข่งขันแก่หัวหน้าผู้ฝึกสอน

4.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเก็บบำรุงตัว และเข้าร่วมการแข่งขันตามที่หัวหน้าผู้สอนมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้ หัวหน้าผู้ฝึกสอน, ผู้ฝึกสอน , ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และ ผู้ช่วยเหลือนักกีฬา ปฏิบัติตาม

หน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และให้เริ่มดำเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวบำรุงตัว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  - 30 พฤศจิกายน 2565

 

สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565

นายอำนวย กลิ่นอยู่

นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย

Tags :

  Copyright 2005-2013 www.thaiblindsports.com All rights reserved.
view